Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng thông qua CRM

Email In PDF.

Chiều ngày 17/03, tại hội trường tầng 7  Công ty Cổ phần Tài chính Xi măng (CFC) đã diễn ra buổi thảo luận với nhan đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng thông qua hệ thống CRM”. Buổi thảo luận được phòng Hành chính Nhân sự (HCNS) và Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) đứng ra tổ chức với sự tham gia của toàn thể cán bộ nhân viên Phòng Tín dụng.

Đứng trước những tồn tại trong hoạt động bán hàng của CFC, khi phần lớn khối kinh doanh chưa thấu hiểu khách hàng, chưa có chính sách khách hàng cụ thể và chưa có kênh bán hàng hiệu quả theo nhận định của Ban lãnh đạo, buổi thảo luận đã nêu lên giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc bán hàng và chăm sóc khách hàng thông qua sự hỗ trợ của Bộ phận Quan hệ khách hàng với công cụ CRM.

Sau phần trình bày tổng quan về vai trò của bộ phận QHKH với khối kinh doanh, ông Trần Trung Hiếu - Trưởng bộ phận cho biết: “Năm 2011, sau khi tái cấu trúc và xác lại rõ hơn chức năng và nhiệm vụ của bộ phận QHKH. Đầu quý 2, chúng tôi sẽ hỗ trợ hoạt động bán hàng của khối kinh doanh, đặc biệt là hoạt động liên quan đến chuẩn hóa quy tài liệu phục vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng. Để có thể kết hợp có hiệu quả các hoạt động này, bộ phận QHKH và Phòng CNTT đã kết hợp triển khai hệ thống CRM như một công cụ khai thác và lưu trữ dữ liệu về khách hàng của công ty từ khâu tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng”.

Nói về hệ thống CRM, hội thảo đã giới thiệu cho cán bộ nhân viên phòng Tín dụng thấy rõ hiệu năng và hiệu quả của công cụ này. Mỗi cán bộ tín dụng sẽ phải thực hiện đúng quy trình liên quan đến hoạt động của phòng mình và CRM sẽ giúp phòng tín dụng tự động lưu trữ và kiểm soát được thông tin về khách hàng và các hoạt động, giao dịch giữa CFC với khách hàng.

Chia sẻ về hệ thống CRM, ông Hiếu cho biết thêm "CRM đơn giản chỉ là một công cụ để theo dõi quy trình thực hiện công việc của phòng tín dụng liên quan đến khách hàng. Khi sử dụng công cụ này, chúng ta sẽ thấy được rất nhiều thông tin tài chính và phi tài chính của khách hàng. Đặc biệt hơn, chúng ta có thể tổng hợp được hiệu quả mà mỗi khách hàng mang lại cho chúng ta cũng như chi phí chúng ta dành cho từng khách hàng. Từ đó hình thành cơ sở để phân loại, đánh giá và xây dựng chính sách cho khách hàng của CFC".


Lưu đồ mô tả vai trò và chức năng của Bộ phận QHKH, công cụ CRM với khối Kinh doanh

"Điều cần lưu ý khi triển khai CRM, đó là CRM không phải là phần mềm hay hệ thống tính toán phức tạp, đơn giản CRM chỉ là một công cụ giúp chúng ta theo dõi quy trình bán hàng và tổng hợp thông tin khách hàng đa chiều hơn. Do vậy để triển khai thành công CRM tại CFC, chúng ta phải bám sát quy trình bán hàng và tích cực chia sẻ thông tin về khách hàng trên hệ thống" - Ông Lã Hữu Hòa, "kiến trúc sư trưởng" của hệ thống CFC's CRM nhận định.


Lưu đồ mô tả hoạt động chăm sóc Khách hàng cá nhân

Một nội dung nữa trong buổi hội thảo đó chính là phần cán bộ nhân viên phòng Tín dụng thực hành quy trình cấp tín dụng trên CRM thông qua một kịch bản dựng sẵn. Từ đó, mỗi người đã nắm được cơ bản việc nhập, chia sẻ và quản trị dữ liệu trên CRM, đồng thời phòng CNTT cũng có phương án để nâng cấp hệ thống CRM giúp đơn giản hóa thao tác cho người dùng.

Buổi hội thảo ngày 17/3 là hoạt động phổ biến trực tiếp về CRM cho khối kinh doanh, cụ thể là phòng tín dụng. Từ nay đến cuối tháng 3, bộ phận QHKH và phòng CNTT dự kiến sẽ tiến hành đào tạo và chuyển giao hệ thống CRM cho phòng Nguồn vốn và phòng ĐT&DVTC để 3 phòng khối kinh doanh có thể thao tác và chia sẻ thông tin liên quan đến khách hàng.

You are here: Trang chủ